Svenska EnergiAskors logga


 

Effektivare och säkrare samhällsbyggande

Med hjälp av den nyutvecklade geotekniska sektorsportalen kommer det att bli lättare  att ta fram planerings- och beslutsunderlag. Den Geotekniska sektorsportalen drivs av Statens Geotekniska institut, Trafikverket och Stockholms stad.

I portalen finns utförda geotekniska undersökningar från hela Sverige. Undersökningsresultaten är fritt tillgängliga för användning i fysisk planering, byggande eller för arbete med säkerhet och beredskap.

Mer information finns på: http://gis.swedgeo.se/startgsp/

 

 


Energiaskor 2013-10-15

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se