Svenska EnergiAskors logga


 

Copenhill –Unik dansk avfalsförbränningsanläggning för energiändamål

En ny generation avfallsförbränningsanläggningar etableras runt om i Europa. En av dessa anläggningar, Copenhill, byggs i Köpenhamn. Projektet innefattar också skidbacke och klättervägg och man hoppas på att projektet ska kunna ändra på hur offentliga byggnader uppfattas.

Optimal resurshantering är viktig i avfallshanteringen. Förbränningsprocessen i Copenhill WTE(=waste to energy) anläggningen öppnar möjlighetet till materialåtervinning genom återvinning av resurser som annars inte skulle tas till vara.

Med modern teknik bedöms metallseparationen ur bottenaskan beräknas upnå mer än 90% av potentialen för järn och de flesta icke-järnmetaller. Bara ett fåtal andra metallseprareringssystem för kommunal hantering av fast avfall når en liknande effektivitet. De återvunna metallerna avsätts till höga priser som ersättning för jungfruliga material.

Bottenaska kommer att användas för vägbyggen och liknande byggändamål under strikta miljökrav för tungmetaller och urlakning. Bottenaskan kan ersätta naturrmaterial såsom sand och grus.Läs hela artikeln om Copenhill som publicerades på Waste Management Worlds hemsida i juli


 

Energiaskor 2014-09-15


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se