Svenska EnergiAskors logga


 

Pelleterad aska bryter ner slammet

Då obehandlat avloppsvatten släpps ut i vattendragen lägget sig slammet som ett tjockt täcke på botten och tar död på allt liv. Kyu-Otagawa floden som flyter genom centrala Hiroshima är ökänd för den påträngande lukten från tidvattenslätten.

Ett dotterbolag till Chugoku Electric Power har borrat ner infiltrationspelare med pelleterad kolaska i bottenslammet för att sanera flodbädden. Insatserna skedde 2009.

Pelletsen är belagda med bakterier och bädden släpper in syre till slammet. På sina ställen har de lyckats få ner slambäddens tjocklek från en halv-meter till ca tjugo centimeter. Ett mått på framfgången är krabborna har kommit tillbaka till tidvattenmarkerna.

Källa: Yomiuri Shimbun, 15 Augusti 2010.

Kraftbolaget Chugoku Electric Power, eller Energia, ansvarar för västra Honshu, väster om Kansai. Dotterbolaget Energi Eco-Materia har skapats för att sälja askan från kolpannorna. Det mesta går till cementproduktion, men en mindre del används till annat, t ex vågbrytare eller de s k Hi-beeds pelletsen på 2-3 cm. En bild på hur pelletsen används finns på företagets Internet-plats, tyvärr bara på japanska.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-08-16


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se