Svenska EnergiAskors logga


 

Nedbringa resternas skadlighet

Danska Miljøstyrelsen har skickat ut på remiss ett förslag till ändringar i förbränningskungörelsen. Huvudsakligen gäller det stödeldningen med fossila bränslen, men enligt Dakofa föreslås även en ändring om förbränningsresterna.

Vid en ansökan idag skall förbränningsanläggningen visa på de åtgärder som vidtas för att få ner volymen av rester. Förslaget är nu att de även skall visa de åtgärder som vidtas för att få ner deras skadlighet.

Källa: Dakofas nyhetsbrev för vecka 37. Här finns Remissen.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-09-15

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se