Svenska EnergiAskors logga


 

Tryggt med tillgång och kvalitet för avfallsbränsle

I ett inlägg i VLT bemöter Mälarenergis ordförande Ulla Persson påståendena om att det kan bli bekymmer att klara försörjningen med brännbart. Hon säger att man kan vara helt lugna vad gäller tillgången på och hantering av det sorterade avfall som skall eldas i den nya samförbränningspannan. Mälarenergi har långt gångna förhandlingar med leverantörer i Sverige och olika länder bl.a. i Storbritannien. Leverantörer som har uttalat intresse av att komma överens om avfallsleveranser under upp till 5 år.

Pannan följer alla miljökrav om vad som får eldas och på vilket sätt, samt hur hanteringen skall ske av restprodukter. Askorna som får nyttiggöras kommer att användas till anläggningsarbeten medan askor som måste omhändertas såsom flygaskan kommer att deponeras i godkända anläggningar.

Vad gäller farhågorna att slussen i Södertälje inte kommer att räcka till så är det en fördel om större fartyg kan tas in i Mälaren eftersom antalet transporter då skulle minska men Mälarenergi är inte beroende av någon utbyggnad. Hon säger sig vara trygg både vad gäller tillgång till och kvaliteten på avfallsbränsle samt det investeringsbeslut som ett enigt kommunfullmäktige fattade i december 2011.

 

>> Läs artikeln "Tryggt med tillgång och kvalitet för avfallsbränsle" från VTL

 


Energiaskor 2012-08-16

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se