Svenska EnergiAskors logga


 

Ardley EFW börjar generera kraft

En avfallsförbränningsanläggning för 200 miljoner pund som ägs av avfallshanteringsföretag VIRIDOR har framgångsrikt börjat leverera in på det nationella elnätet i storbrittanien. Man är nu inne i slutet på i drifttagandefasen för Ardley Energy Recovery Facility som kommer att vara i full drift senare under året.

I anläggningen finns också en återvinningsanläggning där75 000 ton bottenaska bearbetas - förbehandling lagring, behandling, lång tids-lagring och sluten lastning- till sekundärt byggmaterial liknande sten och grus.


Artikeln är publicerad i Resource i augusti


 

Energiaskor 2014-09-16


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se