Svenska EnergiAskors logga


 

Fallstudie: Ökad metallåtervinning ur avfallsförbränningsaska med magnet med sällsynta jordartsmetaller

En fallstudie tittade på hur Covanta ökat järnmetallåtervinning ur bottenaska från avfallsförbränning genom att uppgradera det magnetiska sorteringssystemet. I New Jersey är Covanta Energy en av världens största ägare och operatörer av avfallsförbränninganläggningar (WTE) samt andra anläggningar för omhändertagande och återvinning av avfall.

Bottenaskan som återstår efter förbränningen innehåller värdefulla järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller som inte skulle återvunnits om hushållsavfallet, MSW bara hade deponeras. Mängden metaller i askan som nu återvinns är betydande. Årligen utvinner Covanta ur sina avfallsfrörbränningsanläggningarcirka 430.000 ton järn och mer än 15.000 ton icke-järnmetallerHela artikeln publicerades på Waste Managements hemsida 8 augusti


Energiaskor 2014-09-16


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se