Svenska EnergiAskors logga


 

Strontium kan bidra till toxicitet

Forskare i Taiwan har studerat toxicitet hos lakvatten från olika askor (bottenaska, filteraska cyklonaska m fl) från förbränning av hushållsavfall. Som lakmetod användes amerikanska naturvårdsverkets (US EPA) ”toxicity characteristic leaching procedure” (TCLP, US EPA metod #1311). Lakvattnets toxicitet undersöktes som cytotoxicitet (toxicitet mot celler). I testet för cytotoxicitet användes leverceller från apor.

Lakvattnens cytotoxicitet påverkas av en mängd faktorer, till exempel pH, innehåll TOC (totalt organic carbon), salter och tungmetaller. Studiens mest intressanta resultat är att strontium verkar kunna ha stor inverkan på cytotoxiciteten hos bottenaskor från förbränning av hushållsavfall. Detta har inte uppmärksammats tidigare.

Artikel:          An emerging pollutant contributing to the cytotoxicity of MSWI ash wastes: Strontium

Författare:     Wu-Jang Huanga, Hsing-Chuan Tanga, Kae-Long Linb and Ming-Huei Liaoc

aDepartment of Environmental Engineering and Science, National Ping-Tung University of Science and Technology, 912 Ping-Tung, Taiwan
bDepartment of Environmental Engineering, National I-Lan University, 260 I-Lan, Taiwan
cDepartment of Veterinary Medicine, National Ping-Tung University of Science and Technology, 912 Ping-Tung, Taiwan

Hela artikeln finns tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894

 


Energiaskor/SGI Charlotta Tiberg 2010-01-17

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se