Svenska EnergiAskors logga


 

Sprida aska i skogen?

Återföring av aska till skogsmark är ett område som man sedan många år tillbaka satsat en hel del forsknings- och uvecklingsresurser på. Grundtanken är att genom att återföra aska så återförs de näringsämnen man tagit bort från skogsmarken när man tillvaratagit grenar och toppar (GROT) som biobränslen. Två artiklar om med olika åsikter hur pass effektivt det är att sprida aska till skog publicerades i Nyheter p4 Kronoberg.

Ulf Sikström, forskare vid SKOGFORSK, menar att det inte är klarlagt att återföring får positiv effekt på skogsproduktionen. Han menar att det är en onödig miljonsatsning. Läs artikeln här.

Hasse Bengtsson vid skogsstyreslen i Växjö säger som svaromål att Skogsstyrelsen anser att spridning av aska är en mycket lämplig åtgärd för att återföra näringen till skogen.

– Vi tror med det allt intensivare skogsbruk vi har att vi tar ut mer näring i marken än som långsiktigt tillförs. Därför måste vi föra tillbaka den näring som finns i askan. Jag har svårt att se att askåterföringen skulle kunna leda till några negativa effekter, tvärtom tror jag att det här är ett mycket bra sätt att använda den här restprodukten, som annars skulle hamna på soptippen, säger Hasse Bengtsson.

Läs artikeln här.

 


Energiaskor 2012-04-17

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se