Svenska EnergiAskors logga


 

Sopor eller brännbart avfall?

Vad är det som bränns i Västerviks Värmeverk? Är det avfall eller sopor. Vad innehåller det som i dagligt tal kallas för sopor och vad händer med den aska som blir kvar när avfallet har bränts? De frågorna ställde vår tidning till Per Allerth, vd för Västervik Miljö & Energi AB, skriver Linköpings Tidning/Kinda-Posten.

I förbränningsanläggningen på Västerviks Värmeverk, bränner man både flis och avfall. Det brännbara avfallet kommer främst från det vi som kommuninvånare slänger i våra soptunnor, men även från andra närliggande kommuner. Vid två tillfällen har man bränt avfall som är fraktade hit från Storbritannien. Per Allerth ser inga större skillnader mellan var avfallet kommer ifrån, förutom att det brännbara avfallet från Storbritannien ofta är renare än det svenska.

När avfallet väl har bränts bildas det två sorters aska i Värmeverket. Dels bottenaska och flygaska. Flygaska innehåller tungmetaller och kloriner som fastnar i skorstenens filter. Den askan får inte lagras i Sverige eller inom EU om man inte har specialtillstånd.

Bottenaskan transporteras till Målserum, där den används till att täcka gamla sopor som lagts dit för över 30 år sedan och tidigare. Förra året transporterades 5 625 ton bottenaska till Målserum.

Läs hela artikeln från 11 juni i pappersupplagan av Linköpings Tidning/Kinda Posten.
Energiaskor 2015-06-17


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se