Svenska EnergiAskors logga


 

Trio studerar möjlig hållbar fosforutvinning

Ragn-Sells AB, Lidköpings värmeverk samt Lidköpings kommun ska i ett gemensamt projekt studera möjligheten för fosforutvinning vid samförbränning av avloppsslam och avfall, skriver Recycling & Miljöteknik. I projektet, som beviljats stöd från Vinnova, ska gruppen undersöka förutsättningarna att utvinna rena fosforprodukter ur askan efter samförbränning av avloppsslam och avfall.Nyheten publicerades i papperstidningen Recycling & Miljöteknik 12 september.

 

Energiaskor 2014-09-17


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se