Svenska EnergiAskors logga


 

Ny fabrik i Storbritannien upparbetar flygaskan från koleldade kraftverk

Under sommaren skall RockTrons anläggning i Fiddler’s Ferry ha påbörjat kommersiell drift. Flygaskan från kolkraftverket separeras i fyra fraktioner som avsätts var för sig:
o                   Puzzolana material som erbjuds cement- och betongindustrin, d v s aluminosilikater
o                   Cenosfärer, ihåliga mikroskopiska sfärer som används som filler i betong
o                   Magnetitkulor, som återvinns
o                   Kol, d v s det oförbrända kolet i askan, som förbränns

Den första demonstrationsanläggningen i Gale Common invid Ferrybridge och Eggborough kraftverken behandlade ca 3 ton flygaska per timma, som hämtades från askmagasin. Denna nya anläggning finns vid Scottish & Southerns kraftverk i Fiddler’s Ferry vid Merseyfloden, och har en kapacitet på närmare 100 ton per timme.

I processen behandlas deponerad aska och RockTron har för avsikt att arbeta sig igenom askdeponierna vid de olika kolkraftverken. Den tekniska informationen på deras Internetsida, http://rktron.com, är mycket knapphändig. Från utrustningsleverantörers sidor kan emellertid läsas att det handlar om en flotationsprocess som det tagit de två uppfinnarna ett tiotal år att utveckla.

En ansökan förbereds för en 200 t/h anläggning i Gale Common som skall återvinna de miljoner ton flygaska som deponerats där. Scottish & Southern har köpt in sig i RockTron med en andel på 17,5 % av kapitalet.


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2009-08-18

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se