Svenska EnergiAskors logga


 

Miljöarbete i skolan
blev Årets projekt

Leader Bergslagen är en ideell förening som fördelar bidragspengar från EU till olika projekt. I samband med årsstämman i Hällefors utsågs Bergskraft Bergslagens projekt MiNa (”Miljö och Natur”) till årets projekt. Lotta Sartz på Bergskraft Bergslagen sa att de jobbat tillsammans med skolelever från åk 7 i Kopparberg med forskning om hur olika askor kan användas för att höja pH-värdet i gruvavfall så att utlakning av metaller minskas. Projektet kvalificerar sig nu till att vara med på landsbygdsgalan i höst och tävla med bidrag från 63 olika Leader-områdenr.

 

Läs mer om projektet

 

Energiaskor 2012-05-18

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se