Svenska EnergiAskors logga


 

Markägare vill lära sig om hållbar skogsenergi

Tidningarna Skogsaktuellt och Jordbruksaktuellt har skrivit om projektet Wood Energy and Cleantech, där den skogliga kompetensen inom bioenergiområdet undersöks i Estland, Lettland och Sverige.

Ett problem som nämns i artikeln är att ny kunskap inte hinner förankras inom olika yrkesområden. Nu har man till exempel börjat flisa vid bilväg och köra ut groten i grönt tillstånd, vilket kan ge negativa effekter på näringsbalansen om inte askan återförs till skogen. Skogsägarna i undersökningen var positiva till skogsenergi men kände att de inte hade tillräcklig kunskap om marknaden.

 

>> Läs artikeln "Markägare vill lära sig om hållbar skogsenergi"

 

 


Energiaskor 2012-10-18

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se