Svenska EnergiAskors logga


 

Outnyttjade resurser i aska

En stor del av våra sopor bränns. Efter förbränning av avfall finns det ämnen kvar i askan, som fosfor och zink. Nu ska forskare vid Högskolan i Borås ta reda på hur man kan separera och ta tillvara på dessa ämnen, skriver Högskolan i Borås i ett pressmeddelande.

Två forskningsprojekt inom ämnet förbränning och termiska processer får drygt 300 000 kronor från Värmeforsk samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att studera askor vid förbränning av avfall.

Läs hela pressmeddelandet från 18 september på Högskolan i Borås hemsida

 


Energiaskor 2014-09-18


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se