Svenska EnergiAskors logga


 

Aska och träd stabiliserar förorenad mark

Aska används för att motverka försurningen av mark som följer på etableringen av växtlighet. Det är inte askåterföring i Sverige, utan behandling av förorenad mark i Frankrike.

I en ny avhandling som försvaras i Lille den 26 april 2011 redovisas fullskaleförsök på mark som förorenats med tungmetaller av ett smältverk. Området har planterats med klibbal, tysklönn och robinia (falsk akacia) som inte ackumulerar tungmetallerna i växtdelarna ovan jord. När träden etableras försuras marken, vilket befaras leda till att bly, kadmium och zink mobiliseras.

Markområdet har därför behandlats med flygaskor innan träden planterades. Två askor användes på olika parceller: en kiselhaltig aska (troligen stenkolsaska) och en aska rik på kalcium och svavel (troligen avsvavlingsrest).

I sin avhandling visar Alena Lopareva-Pohu att båda askor minskar trädens upptag av tungmetaller jämfört med den obehandlade referensen. Den kalciumrika askan har störst verkan. Arbetet utfördes vid Institut Supérieur d’Agriculture, ISA, i Lille.

En sammanfattning av avhandlingen kan läsas (på franska) på ADEME:s sida om kommande avhandlingar som stötts av myndigheten.

ISA driver ett projekt PHYTENER om nyttiggörandet av ett förorenat område: ett smältverk. Nyttiggörandet består av att producera biomassa till energiändamål på området samtidigt som marken stabiliseras med avseende på miljöpåverkan från tungmetallerna. Projektet löper 2009-2013. Här kan du besöka webbplatsen (på franska) för mer information.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-04-19

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se