Svenska EnergiAskors logga


 

Lansering av handboken - Askor en resurs rätt använd – en handbok för att underlätta miljöprövning av användning av askor

Svårigheter vid miljöprövningen är ett av de tydligaste hindren för användning av askor. Prövning är komplicerad och omständlig. Många företag vittnar om långa och administrativt krävande prövningstider.  Många miljöprövningsmyndigheter saknar också praxis och etablerade bedömningar att luta sig emot .

Med handboken vill vi ge stöd i arbetet att ta fram en anmälan respektive tillståndsansökan som uppfyller prövningsmyndighetens krav.  Det finns bra tekniska underlag och miljödata som motiverar användning av askor utanför deponier och egna industriområden.  Handboken ser vi som ett viktigt steg för att öka möjligheterna att använda restmaterialet askor.

Måndagen den 18 juni lanserades handboken med följande föredrag;

  • Presentation av Svenska EnergiAskor AB och presentation av handboken, Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB och Gunnar Fredriksson Tyréns
  • Går det att använda askor? Tillståndsprocessen i verkligheten. Jens Nerén, Bränslechef Mälarenergi AB
  • Enkel och effektiv miljöprövning, initiativ från Miljödepartementet, Magnus Blücher, ämnesråd och biträdande chef Rättsenheten, Miljödepartementet
  • Nationella avfallsplanen och handböcker från branscherna, Hans Wrådhe sektionschef Naturvårdsverket.
Svenska EnergiAskors handbok- Att använda Askor rätt

 

Här kan du ladda ner handboken

 


Energiaskor 2012-06-19

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se