Svenska EnergiAskors logga


 

Nya pannan i Värmeverket i Linköpning

Tidningen Lidköpingsnytt har ett reportage om den nya pannan i Värmeverket i Lidköping.

Den nya pannan kan ge 20 megawatt (MW) ånga som omvandlas till 120 graders vatten som går ut i fjärrvärmenätet. Pannan innebär att kapaciteten för Lidköpings Värmeverks pannor och anläggningar totalt ökar från 77 till 97 MW.

85 procent av bränslet är sopor i någon form. Det är ett koldioxidneutralt bränsle. När det är riktigt kallt använder man även lite olja och fetter. Förhoppningsvis slipper man nu den dyra och ur miljösynpunkt omordena oljan helt.

Askan från eldningen går från den nya pannan automatiskt in i ett system där metaller plockas bort, och askan blir stora kakor tillsammans med fukt och sand. Dessa kakor lagras på renhållningsanläggningen vid Kartåsen och bryts bara mycket sakta ned i en stack som är placerad på en förberedd plats.

Miljökontrollen hela vägen är viktig. Miljöchefen Annica Dahlberg har många siffror att hålla ordning på. Man håller noggrann koll på tex utsläppen av dioxin som är mycket farlig. Utsläppen är mycket små, per kubikmeter bränsle är utsläppet 0,1 nanogram. Det är ett nästan obegripligt mått för den som inte är insatt. Vi talar om miljarddelar av gram. -Idag är tekniken för att minska dioxinutsläpp kända. De hör direkt ihop med hur man sköter förbränningen, säger Kjell Johnsson projektledare för bygget.

 

>> Läs artikeln "Snart tänds Lidköpings nya panna"

 

 


Energiaskor 2012-10-19

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se