Svenska EnergiAskors logga


 

Full verksamhet redan

Industrimarken är inte klar - trots det är verksamhet i full gång. Transportföretaget Viavest har blivit återvinningsföretag. Trafiken till det stora utfyllnadsområdet vid Klovsten är tät. Lastbil efter lastbil kör upp på den stora vågen vid entrén och väger in det som ska lastas av eller fraktas vidare, skriver Norra Halland.

Röken står som en plym över en stor flismaskin, och längst in mot Kungsbackaskogen lastas stora bumlingar i stenbrottet. En del av verksamheten är ren omlastning av avfall från företag. Annat vidareförädlas, som till exempel skogsavfall och rester från Annebergssågen som blir flis för eldning i värmeverk. Sen kommer även restprodukten från värmeverken tillbaka till Klovsten.

– Askan får ligga här och härda innan den finkrossas och återförs till skogen som gödning. På så sätt sluts cirkeln, säger Mattias Norrman, vd för Viavest.

Läs hela artikeln från 24 november i Norra Hallands pappersupplaga.


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se