Svenska EnergiAskors logga


 

Metall värd miljarder döljer sig i soporna

Östgöta Correspondenten skriver om en grupp forskare vid Linköpings universitet som har räknat ut hur mycket metaller det ligger nedgrävt på soptippen vid Gärstad. Värdet uppskattas till 3 miljarder kronor.

1958 startade den första sopförbränningsanläggningen i Linköping och stora mängder aska och slagg har lagts i högar. Idag utvinner man metaller som t.ex järn, koppar och aluminium ur askorna och slaggerna från avfallseldningen men det finns ett flertal andra metaller som inte återvinns och på deponin vid Gärstad har stora mängder aska och slagg lagts i högar alltsedan starten. Det finns ett exjobb som pågår just nu vid universitetet som handlar om hur man kan utveckla tekniken för att hitta metall i slaggen. Den aska som fångas upp av dagens rökgasrening i skorstenen klassas som högriskavfall och körs till Norge.

 

>> Läs artikeln

 


Energiaskor 2012-11-01

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se