Svenska EnergiAskors logga


 

Vindsiktning lönar sig

…om alternativet är att deponera hela produktionen av aska. Det är slutsatsen i en ny rapport på finska från VTT. Inget av de prov av flygaska som VTT samlade in uppfyllde kraven i förordningen 591/2006 om användning i jordkonstruktioner (avfall i anläggningsbyggande). Blandade askor av trä och torv kom närmast till att bli godkända.

Genom att vindsikta dessa minskade VTT andelen finare partiklarna som innehåller det mesta av de miljöstörande ämnena. Därmed förbättrades användbarheten.

Den ekonomiska utvärderingen visade att årliga kostnaden för vindsiktning är ungefär hälften av kostnaden för deponering. Det är lönsamt om alternativet är att deponera hela askproduktionen.

I rapporten diskuteras även End-of-Waste och produktifiering av askan.

Rapporten har nummer VTT Research Notes 2499 och engelska titeln ”Processing of fly ash for earth constructions”. Den kan laddas ner från VTT:s Internetplats www.vtt.fi/publications/publication_series.jsp och klicka vidare på VTT Tiedotteita – Research Notes


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2009-11-02

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se