Svenska EnergiAskors logga


 

Fritt nummer av journal of Hazardous materials

Alla artiklar i volym 173 av Journal of Hazardous Materials nr 1-3, vol 173 finns fritt tillgängliga i fulltext på nätet.

Länk:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894

Volymen innehåller bland annat följande artiklar med anknytning till askor (två av dem sammanfattas som separata notiser):

Typical pollutants in bottom ashes from a typical medical waste incinerator

Författare:         Lijuan Zhao, Fu-Shen Zhang, Mengjun Chen, Zhengang Liu och Da Bo Jianzhi Wu från Research ”Center for Eco-Environmental Sciences”, Chinese Academy of Sciences, 18 Shuangqing Road, Beijing 100085, China

Removal of hazardous metals from MSW fly ash—An evaluation of ash leaching methods

Författare:         Karin Karlfeldt Fedjea, Christian Ekbergb, Gunnar Skarnemarkc and Britt-Marie Steenaria

a Environmental Inorganic Chemistry, Göteborg, Sweden
b Industrial Material Recycling, Göteborg, Sweden
c Nuclear Chemistry, Göteborg, Sweden

Sammanfattas i notis: “Utvärdering av lakvätskor”

An emerging pollutant contributing to the cytotoxicity of MSWI ash wastes: Strontium

Författare:         Wu-Jang Huanga, Hsing-Chuan Tanga, Kae-Long Linb and Ming-Huei Liaoc

a Department of Environmental Engineering and Science, National Ping-Tung University of Science and Technology, 912 Ping-Tung, Taiwan
b Department of Environmental Engineering, National I-Lan University, 260 I-Lan, Taiwan
c Department of Veterinary Medicine, National Ping-Tung University of Science and Technology, 912 Ping-Tung, Taiwan

Sammanfattas i notis: “Strontium kan bidra till toxicitet”

Use of fly ash, phosphogypsum and red mud as a liner material for the disposal of hazardous zinc leach residue waste

Författare:         Semra Çoruha and Osman Nuri Erguna

a Department of Environmental Engineering, Ondokuz Mayıs University, Turkey

 


Energiaskor/SGI Charlotta Tiberg 2010-01-20

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se