Svenska EnergiAskors logga


 

Askor på deponi ifrågasätts i Sundsvall

Sundsvall Energi har hos Mark- och Miljödomstolen begärt att få använda askor från Korstaverket som konstruktionsmaterial vid Blåbergstippen. Tippen ska tätas och till det krävs stora mängder material. Sundsvall Energi menar på att det är ett stort slöseri att inte använda sig av de ansenliga mängder askor som kommer från Korstaverket för detta ändamål.

'Miljönämnden säger dock nej till att avfallet på Blåbergstippen ska täckas över med askor – Problemet ligger i att kunna bevisa att gifter från askorna inte lakas ut i miljön. Man är även orolig för risken för damning.

Sundsvall Energi anser dock att Miljönämndens resonemang inte håller då deras tester visat att det läcker väldigt lite. De menar också att askan kan ersätta naturmaterial som de annars blir tvingade att använda för ändamålet samt att mycket pengar skulle sparas om man kan använda askan. Ärendet ska nu avgöras i Mark- och Miljödomstolen.

Här kan du läsa hela artikeln


Energiaskor 2011-10-20

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se