Svenska EnergiAskors logga


 

Stor satsning på skogsvägar i Finland

Målet är att förbättra de 4000 km skogsvägar som grundförstärks varje år. Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio har 18 provytor i Karstula där man blandad flygaska från processindustrin med stenkross.

Här kan du läsa mer.

Projektet har fått finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-09-20


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se