Svenska EnergiAskors logga


 

För att stimulera användningar anses kolaskor ej längre som avfall i UK

Kolaska från de stora kraftverken är inte längre ett avfall i det Förenade Kungadömet: ett Quality Protocol har getts ut av Environment Agency.

Kvalitetsdokumentet avser såväl flygaska som bottenaska från förbränningen av kol, dock i bundna applikationer som betongblock, aggregat, cement. Dokumentet gäller i England, Wales och Nordirland.

Lagstiftningen om avfall och dess hantering har varit ett hinder för återanvändningen eller återvinningen av restmaterial på de brittiska öarna. För att befrämja återvinningen har statliga miljömyndigheterna i samarbete med industrin definierat kriterier för när restmaterialet slutar vara ett avfall (End-of-Waste) och har blivit till en produkt eller vara. Det styrande dokumentet är en s k Quality Protocol.

Kolaskor är det nionde restmaterialet som får ett Quality Protocol. Tidigare har planglas, gipsplattor, smörjoljor med flera fått sina End-of-Waste kriterier. Material som utreds för närvarande är aska från pappersindustrins slam, bottenaska från avfallsförbränning samt stålslagg, se: http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/waste/114460.aspx

Den brittiska kraftindustrin producerar årligen fem miljoner ton flygaska och en miljon ton bottenaska. I stort sett all bottenaska används i betongblock, men endast 60 % av flygaskan används och resten deponeras.

Dock täcker inte denna nya Quality Protocol alla användningar, och arbetet med Quality Protocol för obundna applikationer, d v s som fyllnadsmaterial eller som vägmaterial.

En organisation som driver på utvecklingen inom återvinning är WRAP, Waste and Resources Action Programme, som lyder under Environment Agency. Quality Protocols beskrivs också på deras webbplats: http://www.wrap.org.uk/recycling_industry/quality_protocols/.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-10-20

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se