Svenska EnergiAskors logga


 

Hylte komun vill fylla igen ravin med aska

Hallandsposten skriver att Hylte kommun har ansökt hos länsstyrelsen om att få fylla igen ravinen intill Borabodeponin. Ravinen utgör en fara för lastbilar som är på väg med aska till deponin. Syftet med åtgärden är att kunna använda ravinen för att fylla med industriavfall från Stora Enso. Avfallet består i huvudsak av flygaska från företagets pannor.

- Det är dumt att lämna en ravin mellan deponihöjderna. Då är det bättre att utnyttja detta område och fylla igen det, menar Carolina Storberg, vatten- och renhållningschef på Hylte kommun.En annan orsak till varför man vill fylla igen ravinen är att kunna öka säkerheten för asktransporterna och att förbättra logistiken.
- Ravinen är säkert 12 - 13 meter djup. Det innebär en fara för askbilarna att köra vid kanten av ravinen, säger Carolina Storberg.
Hylte kommun vill komma i gång med sluttäckningen av ravinen så snart som möjligt och få till en mindre brant lutning på slänterna. Slänten mot den gamla deponin kommer att förses med ett materialskiljande och dränerande skikt. Det ska samla upp lakvatten från de massor som dumpas i ravinen. Under dräneringen läggs ett tätande skikt som ska förhindra att farliga ämnen går ut i grundvattnet.

 

>> Läs artikeln "Hylte komun vill fylla igen ravin med aska"

 


Energiaskor 2012-09-20

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se