Svenska EnergiAskors logga


 

Nya projekt om hållbarhet och återanvändning

Två nya internationella projekt om miljökraven på material i byggande har inletts.

I ett EU-projekt (ERA-Net Eracobuild) deltar IVL och SGI i arbetet att ta fram ett bedömningssystem som stödjer en hållbar användning av byggprodukter och byggmaterial. I systemet skall ingå bedömningen av utsläpp av farliga ämnen och hållbart användande av naturresurser.

Källa: IVL:s pressmeddelande

Eracobuild är ett ERA-Net för samordning av forskningen om byggd miljö i 11 EU-länder, se webbplatsen www.eracobuild.eu. Projektet ingår i vinterns 2009/10:s infordran av förslag om hållbar renovering.

I det andra projektet, för Nordiska ministerrådet, skall ”End-of-Waste” kriterier för material lämpliga att använda som ballast undersökas av DHI i Danmark tillsammans med SGI och VTT. Målet är ett underlag som tillfredsställer EU-lagstiftningen.

Källa: SGI:s pressmeddelande


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-09-21


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se