Svenska EnergiAskors logga


 

Ny tysk rapport: bättre slaggrus, men är det värt det?

Bättre bottenaska från avfallsförbränningsanläggningar än idag, det är målet för den tekniska utvecklingen. Bottenaskan blir också bättre från en miljösynpunkt, men var det värt det?

I en rapport som tyska Umweltbundesamt (Miljömyndigheten) har publicerat i oktober 2010 granskas fyra processer i rapporten med avseende på resursförbrukning och effekt på askans egenskaper.

Rapporten heter ”Verbesserung der umweltrelevanten Qualitäten von Schlacken aus Abfallverbrennungsanlagen".

Den konventionella processen med förbränning på roster och våtutmatning av askan utgör referens. De alternativa processerna är torrutmatning av bottenaskan, Martins SYNCOM-process med syreanrikad luft i förbränningen för att få högre temperaturer och en variant av denna process samt plasmaförglasning eller -smältning av askan.

Med resurser menas såväl den nettoenergi som utvinns, vilket straffar ut plasmasmältning och luftseparationen till SYNCOM, som det metallskrot som kan utvinnas ur avfallet och askan.

Bästa miljöegenskaper får den smälta eller förglasade askan, men processen är resurskrävande. Mest skonsam för klimatet är den konventionella förbränningen med våtutmatning av askan.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-10-21

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se