Svenska EnergiAskors logga


 

Andra fosforkällor än konstgödsel ska studeras, även askor

Naturvårdsverket har gett Tyréns i uppdrag att utreda hållbar teknik för återvinning av fosfor ur avlopp och avfall, skriver Cirkulation. Tyréns uppdrag går ut på att utvärdera vilka metoder som är lämpligast för att skapa mer brukbar fosfor och därmed minska beroendet av importerat handelsgödsel. Utvärderingen ska ge svar på de olika metodernas teknikmognad, miljö- och hälsopåverkan och potential att minska jordbrukets användning av handelsgödsel. Ett brett urval av fosforkällor ska studeras, däribland olika askor.

 

Läs artikeln "Tyréns utreder fosforåtervinning"


Energiaskor 2013-01-22

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se