Svenska EnergiAskors logga


 

Askåterföring väcker internationellt intresse

Länsstyrelsen i Östergötland driver EU-projektet ”Wood energy and Cleantech”. I projektet som syftar till att främja skog som energikälla, deltar partners från Sverige, Estland och Lettland.

Enligt länsrådet Magnus Holgersson är det med skogs-och träbränslen viktigt att ta hänsyn till kretsloppets alla aspekter såsom att ta tillvara på och återföra askan. Hantering och spridning av aska är dock kostsam och inte helt enkel utan kräver nytänkande för att lösa tekniska, biologiska och ekonomiska frågor. Sverige är ledande inom området.

Projektet anordnade en konferens i Växjö den 15-16 maj där bl.a. landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltagit.

 

Läs mer

 

Energiaskor 2012-05-22

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se