Svenska EnergiAskors logga


 

Forskningswebb om avfall

Vårt samhälle genererar mängder av avfall. Avfallet skulle kunna återanvändas i framtidens byggande. Luleå tekniska universitet med samarbetspartners har nu lanserat en webbsida som presenterar forskning om olika slags avfall.

Webbsidan kommer att innehålla effektiva och hållbara lösningar för framtidens materialförsörjning vid byggande. Det kan till exempel handla om hur man kan återanvända uttjänta gummidäck, jord- och schaktmassor, olika slags aska, förorenad jord, stålslagg och industriellt slam. Målet är att generera kunskap för att materialen ska kunna hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.

 

Läs er på:

http://www.ltu.se/research/subjects/Geotechnical-engineering/LTU-Sekundara-material

 

 

 


Energiaskor 2013-05-22

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se