Svenska EnergiAskors logga


 

Danskt seminarium om fosfor ur aska

Partnerskap för återvinning av fosfor ur aska var det primära målet för det seminarium som hälls av danska Miljöstyrelsen den 17/11 2010. Kärnfrågan var hur teknikutveckling kan säkra ett optimalt utnyttjande av fosforresurser på ett uthålligt och ekonomiskt försvarbart sätt.

För lantbruket är det frågan om stora mängder fosfor i djurspillningen, 52 000 t per år, och ett miljöproblem. Idag strävar man efter att förbränna gödseln. Mängden fosfor i avloppsslammet är bara en femtedel av detta.

För Miljöstyrelsen går vägen till återvinning genom aska. I tre föredrag presenterades utvecklingsläget i Danmark och i Europa. Mötets deltagare såg gärna att det organiska avfallet återvanns. Miljöstyrelsen skall arbeta vidare med en tanke om bindande partnerskap

Källa: Dakofa, där deltagarnas förberedda bidrag (PPT) kan laddas nerEnergiaskor/ÅF, Henrik Bjurström 2010-11-22

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se