Svenska EnergiAskors logga


 

Oförutsedd dioxinbildning vid avfallsförbränning

Dioxiner bildas snabbare, vid lägre temperaturer och under andra förhållanden än man tidigare sett. Detta kan påverka hur man i framtiden utformar provtagningsutrustning, rökgasfilter i avfallsförbränningsanläggningar samt behandlar flygaska från avfallsförbränning. Det visar Eva Weidemann i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet fredagen den 26 september.

Eva Weidemann har också tittat på hur dioxiner i avfallsförbränningsaska påverkas av olika behandlingar för att hitta möjliga metoder att rena askorna. Resultaten är inte helt entydiga, men hon har identifierat pusselbitar som kan vara en hjälp på vägen.

– Om man kunde ta fram en bra reningsmetod för flygaskorna skulle det vara en miljövinst med avseende på dioxinproblematiken, men även ur andra perspektiv som exempelvis materialåtervinning, säger Eva Weidemann.

Läs mer

 


Energiaskor 2014-09-22


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se