Svenska EnergiAskors logga


 

"Det finns en stor potential för askåterföring"

Nordisk Papperstidning har följt med skogsarbetare Roger Andersson på gallring i en skog i Värmland. Roger Andersson jobbar och lever mitt i skogen. För tillfället kör han en skördare i Gåsborn, norr om Filipstad. I år kommer han och hans kollegor runt om i landet avverka cirka 80 miljoner kubikmeter skog.

Roger pekar på en sluttning och berättar att sådana markförhållanden ger väldigt fin tillväxt tack vare att vatten som rinner nerför slänten för med sig näringsämnen och mineraler till träden. För att ge ytterligare näring skulle man kunna återföra aska från värmeverk som eldar med biobränsle. Och även om fler och fler får upp ögonen för askåterföring så skulle fler skogar må bra av ett sådant extra näringstillskott. Och det finns en stor utvecklingspotential, menar Roger.

– De som borde gå i bräschen är de stora bruken, som Skoghall och Gruvön, som eldar enorma mängder biobränsle och har stora skogsägare i ryggen. Man behöver ha cirka 50 hektar skog för att kunna få en rationell och lönsam hantering runt askåterföringen, så det är svårt för privatpersoner som oftast har betydligt mindre arealer än så.

 

Läs hela artikeln ”Allt börjar med ett litet frö” i Nordisk Papperstidning (nummer 2, april 2013)
Allt börjar med ett litet frö

 Energiaskor 2013-04-23

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se