Svenska EnergiAskors logga


 

Borlänge Energi - impregnerat trä i Bäckelund

Borlänge Energi ansöker om tillstånd att elda impregnerat trä i Bäckelund. Anders Åberg, vd vid Borlänge Energi, säger att det inte blir några ökade utsläpp.
- Vi söker en komplettering av vårt tillstånd då vi har en reningsutrustning som klarar av det här. Tanken är att vi i princip ska ta hand om det som faller på Fågelmyra. Det blir minskade utsläpp då vi slipper transportera bort det någonstans,som att tex köra det till Uppsala. Vi har lika god rening som de har. Dessutom blir det värme och el i Borlänge.

Anders Åberg förklarar att det redan eldas giftiga saker i Bäckelund idag, som plast etc som följer med hushållssoporna, och att det därför finns en mycket bra reningsanläggning för att klara av det.

– Sedan blir det också en rökgasreningsrest, aska. I dagsläget kör vi det till ett gammalt kalkbrott utanför Oslo där det blandas med en sulfidlösning. Vi har inte tillstånd att lägga det på Fågelmyra. Många anläggningar i Sverige kör askan till Norge. Kalkbrottet fylls upp, en form av återvinning. Man ska bygga bostäder ovanpå sedan, berättar Anders Åberg.

Läs hela artikeln "Borlänge Energi vill bränna impregnerat trä i Bäckelund"

 

Angående kalkbrottet i Oslo, Lanöya, som vi tidigare skrivit om, handlar det egentligen om att man där neutraliserar en järnrik restsvavelsyra och att askan ersätter bränd kalk vilket dels sparar energi och dels minskar utsläpp av CO2, (Svenska EnergiAskors amnärkning).

 


Energiaskor 2012-04-24

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se