Svenska EnergiAskors logga


 

Deponi får höjas

I Mönsterås har företaget Södra Cell fått tillåtelse från myndigheterna att öka höjden på sin deponi genom att fortsätta lägga på aska och grönlutslam. Deponin ska höjas med sex meter, från 20 till 26 meter över trädtopparna. Detta innebär att man kan deponera ytterligare cirka 90 000 kubikmeter avfall där de närmaste åtta åren. Det har uppkommit en del klagomål på utökningen, men miljönämnden och länsstyrelsen ser positivt på det fortsatta användandet av deponin. Alternativet hade varit att ta ny mark i anspråk, och det hade lett till ökad lakvattenbildning.

 

>> Läs artikel

 

 


Energiaskor 2012-07-24

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se