Svenska EnergiAskors logga


 

Satsning på sekundära råvaror i EU Kommissionens översyn av avfallsstrategi

Europeiska Kommissionen har publicerat en utvärdering och översyn av EU:s avfallsstrategi. Kommissionen konstaterar att i stort är EU på rätt väg. Meddelandet COM 2011/0013 togs den 19 januari 2011.

Man avser att utveckla ”End of waste” kriterier för att driva på återanvändningen och återvinningen. Först ut är stål och aluminium, och de kommer att följas av koppar, glas, papper och kompost.

Nya marknadsmekanismer som främjar användningen av sekundära (d v s återvunna) råvaror kommer att utforskas.

Här finns meddelandet COM 2011/0013 och underlagsdokumenten. För en genomgång av hela meddelandet om avfallsstrategin, se t ex Dakofas webbplats.

Motsvarande EU-strategi för naturresurser har ännu inte varit föremål för en utvärdering. Här kan en förstudie som publicerats laddas ner. Medlemsstaterna använder varierande tillvägagångssätt och har kommit olika långt i arbetet.

Europeiska Kommissionen har tidigare identifierat de grundämnen som det råder brist om, se tidigare inslag på denna sida. För fosfor har Kommissionen beställt en utredning med en rapport över fosfors uthålliga användning, som kommer att diskuteras under ett expertmöte i mitten av februari.
 

Meddelandet COM 2011/0013 på svenska.

Kommissionens arbetsdokument på engelska.

Konsultrapporten för utvärderingen av avfallsstrategin 2005-2010.

 

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-01-25

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se