Svenska EnergiAskors logga


 

Askor nämns i norska kunskapsbehovet om miljö och föroreningar

”Askor från förbränningen av avfall och biobränslen kan under vissa förhållanden vara lämpliga att använda utanför deponier.
Förutsättningen är deras innehåll av bl.a miljögifter. Det finns ett behov att närmare undersöka vad askor innehåller, om olika askor kan användas och i så fall användningens miljöpåverkan.”


Fram till den 1/7 2009 kan man lämna synpunkter på SFT:s förslag till identifierade kunskapsbehov i miljöforskningen under perioden 2010-2014 innan det lämnas till Miljøvernsdepartementet.

SFT är Statens forurensningstillsyn och har adressen www.sft.no.

SFT prioriterar två områden:
o                   Rent hav och vatten samt giftfritt samhälle
o                   Stabilt klimat och ren luft

Mycket på området giftfritt samhälle handlar om de s.k. POP:s, persistenta organiska miljögifter.
Det finns dock en avdelning under denna rubrik som riktas mot avfall och återvinning.

De tre underområdena är: slutförvaring av kvicksilver, askor och lakvatten från deponier.
För askor (askeavfall i norska texten) skriver man det som står högst upp.


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2009-06-26

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se