Svenska EnergiAskors logga


 

Utan sopeldningen väntar en avgiftschock

Förbränning av icke utsorterat avfall är inte en långsiktigt hållbar lösning. Kortsiktigt är det bra att ta hand om sopor som annars skulle hamna på deponi. Västerås får betalt för att omhänderta importerat och sorterat avfall vilket bidrar till låga fjärrvärmepriser i Västerås. Med detta minskas avfallsberget i andra länder. Det är viktigt att vi som politiker tar ansvar för gjorda investeringar, skriver Amanda Agestav, Kristdemokraterna i Västerås, som svar på en insändare i VLT.

Att i dagsläge sluta förbränna sopor i Europas modernaste anläggning skulle höja fjärrvärmepriserna med runt 30 procent. Vi ska verka för att Mälarenergi fasar ut fossila bränslen och i stället använder förnybara och återvunna bränslen, bland annat biobränslen från åker och skog. Vi ser även restprodukter som en del av energimixen.

Vi är för att aska från biobränslen används som gödsel. Skogsstyrelsens drar slutsatsen att det krävs en kombination av markägare som är medvetna om behovet, askproducenter som väljer askåterföring, även om det finns billigare möjligheter till kvittblivning av askan, och tillgång till aktörer som sprider askan.

Läs hela insändaren från 5 oktober i pappersversionen av VLT.

Energiaskor 2015-10-26


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se