Svenska EnergiAskors logga


 

Forskningsprojekt med aska för att få bort fosfor från vattendrag

Ett flertal tidningar skriver om att Hässleholms kommun ska stå för ett forskningsprojekt om att få bort fosfor från vattendrag. Metoden går ut på att med hjälp av vedaska från fjärrvärmeverket fälla ut och ta till vara vattnets fosfor som annars hade följt med ut i Östersjön som är hårt belastad av övergödning. Fosforn, som i sig är en ändlig resurs, ska sedan återföras till åkrarna. Kommunen har fått över 2,2 miljoner kronor till projektet av Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg.

 

Några av artiklarna;

>> Läs artikeln" Testar aska som ny bot för Östersjön" från Ny Teknik

>> Läs artikeln "Miljonbidrag till reningsprojekt" från NorraSkåne.se

>> Läs artikeln "Miljonbidrag till pilotprojekt" från tidningen Kristianstadsblandet

 


Energiaskor 2012-09-26

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se