Svenska EnergiAskors logga


 

Mer återvinns med nytt sorteringskoncept

Norditeks nya sorteringskoncept innebär att en större del av materialet återvinns och mindre mängd hamnar på soptippen. Resultatet blir att pannägarna får ett renare bränsle med rätt storlek för rätt panna, samt lägre driftkostnader och jämnare energiinnehåll, skriver Entreprenadaktuellt.

Dessutom behöver mindre mängd aska hanteras vilket innebär en ekonomisk vinst och samhällsvinst. Materialägaren får ökade intäkter genom en högre intäkt på samtliga slutprodukter. I dagsläget är det standard att sortera avfall i två fraktioner och särskilja inert material genom att sortera enbart på storlek. Detta gör att bränslet som skickas till värmeverken innehåller stor andel sten, grus, betong, glas med mera, som hamnar i askan efter förbränning.

Med Norditeks nya koncept sorteras avfallet i tre fraktioner med en flipflow-sikt, varav två fraktioner vindsiktas. Vindsiktarna tar bort tungt material såsom sten, grus, betong, glas med mera och magneterna kan plocka ut metall i den tunga fraktionen.

Läs hela artikeln från 16 oktober på Entreprenadaktuellts hemsida: http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/48614/mer-atervinns-med-nytt-sorteringskoncept.html


Energiaskor 2015-10-27


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se