Svenska EnergiAskors logga


 

Flygaska mot utsläpp av fosfor får stöd av Havs- och vattenmyndigheten

Flygaska mot utsläpp av fosfor och syresättning av havsbottnar är två initiativ som under 2012 fått stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Under året som gått har myndigheten beviljat anslag på ungefär 500 miljoner kronor till arbeten runt om i landet som alla syftar till bättre havs- och vattenmiljö.

Många projekt fokuserar på problemet med övergödning i hav och sjöar. Projektet med flygaska går ut på att ta tillvara aska från biobränsleanläggningar för att blanda den i vattendrag i syfte att samla upp fosfor innan det rinner ut i havet.

Läs artikeln "500 miljoner kronor till arbetet för bättre havs- och vattenmiljö"


Energiaskor 2012-12-27

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se