Svenska EnergiAskors logga


 

Aska ska minska övergödning

I flera pressklipp, bland annat i Miljömagasinet, SVT Nyheter och i Jordbruksaktuellt, kan man läsa om en ny metod med aska mot övergödning som ska testas i Skåne.

I detta pilotprojekt används flygaska för att samla upp fosfor i vattendrag. Utsläppen av näringsämnet fosfor i havet orsakar övergödning, som leder till algblomning och syrefria, döda havsbottnar. I Skåne ska man nu inleda ett projekt för att avlägsna de ökade mängder fosfor, från bland annat jordbruket, som läcker ut i Östersjön.

I projektet använder man sig av flygaska från biobränsleanläggningar som blandas i några utvalda vattendrag för att samla upp fosfor innan det rinner ut i havet. Askan innehåller bland annat kalium, och blir som ett slags klister då den reagerar med den fosfor som finns i vattnet. Det bildas då små klumpar som sjunker till botten. Tanken är att denna sörja ska kunna samlas ihop och återanvändas som gödsel på åkrarna. Flygaskan som man använder sig av ska vara ren, testad och godkänd, utan otillåtna mängder tungmetaller. Det här projektet kan vara ett steg i riktning mot det mål som länderna runt Östersjön gemensamt har satt upp; att halterna av kväve och fosfor i Östersjön ska halveras mellan 2006 och 2016.

 

>> Läs artikel från Miljömagasinet

>> Läs artikel från Jordbruksaktuellt

 

 


Energiaskor 2012-07-27

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se