Svenska EnergiAskors logga


 

Återföring av aska till skogen behövs för att motverka försurning

Tidningen Smålänningen skriver ett reportage om fiske, försurning och kalkning. Försurningen i Sverige upptäcktes på 1960-talet. Man hittade död fisk och insåg att vi nåddes av svavel från Storbritannien och Tyskland. Sveriges känsliga berggrund stod inte emot svavelsyran som regnade ner. Mark och vatten försurades, näringsämnen försvann och den biologiska mångfalden minskade. Men med hjälp av kalk började man neutralisera de alltför många vätejonerna och fick upp pH-värdet igen. Kalkning av sjöar är en av de största miljöinsatserna i Sveriges historia.

Idag har det kommit nya orsaker till försurning. De senaste årens explosion för biobränsle har fått skogsbruket att segla upp som en stor orsak till försurningen i Sverige. Framför allt det så kallade grot-uttaget (grenar och toppar).

Hillevi Eriksson, bioenergi- och klimatspecialist på Skogsstyrelsen säger att när det inte bara är ett stamvedsuttag, utan man också tar grenar och toppar hänger de naturliga processerna inte med. De kalium-, kalcium- och magnesiumjoner och basiska anjoner, som trädet bundit upp, återförs inte till jorden. Därför arbetar Skogsstyrelsen för att askan efter förbränningen ska tillbaka till skogen. Hillevi Eriksson, kommenterar att det i dag bara sprids aska på cirka en sjättedel så stor areal som den man tar ut grot på: ”Vi tycker att det sprids för lite. Vi ska ha ett aktörsråd i november där vi ska samla skogsägarrepresentanter, biobränsleaktörer och värmeverk för att diskutera hur fler kan ta sitt ansvar”.

 

>> Läs mer

 

 


Energiaskor 2012-09-27

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se