Svenska EnergiAskors logga


 

Handbok för återvinning av avfall

Natuvårdsverkets Handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, finns nu att ladda ner på verkets webbbokhandel:

http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/0100/978-91-620-0164-3/

Denna handbok vänder sig till tillsynsmyndigheter och tillståndsprövande myndigheter. Den bör även användas av verksamhetsutövare.


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-01-28

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se