Svenska EnergiAskors logga


 

Finsk rapport om slaggrus

När förbränningen av avfall är utbyggd i Finland ställs man inför behovet att omhänderta 200 000 ton slagg per år. Helst skall undvika deponering och användningen i anläggningsteknik styrs av en förordning.

I ett Tekes-finansierat projekt har VTT undersökt dels om slaggen kan användas i anläggningstekniken, dels om man kan förbättra dess miljömässiga egenskaper så att den blir lättare att använda.

I princip är slagg ett utomordentligt material, men det är svårt att samtidigt både producera aggregat till t ex vägbyggen och extrahera värdefulla metaller från slaggen. Det är nödvändigt att optimera processen och behandla finfraktionen.

Rapporten är på finska:  ”Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi”. Den kan laddas ner från VTT:s webbplats, egna publikationer.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-03-28

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se