Svenska EnergiAskors logga


 

Ny rapport: rena bottenaska genom siktning

Kan man genom att sikta askor dela dem i ett renare slaggrus och en mer ”förorenad” finfraktion som innehåller det mesta av tungmetallerna?

Svaret är ja, bottenaskorna blir bättre ur miljösynpunkten, och kunskapen om hur grundämnena fördelas mellan fraktionerna har ökat. Man når dock inte ända fram med de askor som undersöktes: de kan inte deponeras under enklare former än de osiktade askorna.

Rapporten om projektet ”Siktning av askor från avfallsförbränning” kan nu laddas ner från webbplatsen för kunskapscentret Waste Refinery, www.wasterefinery.se. På huvudsidan, klicka på fliken Publikationer och sen på fliken Rapporter.

Att sikta avfallet före förbränning har också undersökts i ett tidigare projekt inom Waste Refinery, se rapport från projekt WR-06, ”Siktning av avfall”, som kan laddas ner från samma sida. Det ger besparingar i driften av pannan (mindre sotning, mindre aska), men den finfraktion som avskiljs kan inte deponeras som den är utan måste behandlas.

 Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-10-05

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se