Svenska EnergiAskors logga


 

Stopp för slaggrus?

De gamla kommunala vägarna till fälten tål inte dagens lastbilar. Efter en förstärkning av vägarna med slaggrus kan betskörden hämtas från fälten med lastbilar på 44 ton i stället för de gamla lastbilarna på 15-20 ton. Var då? Strax norr om Paris i Frankrike.

Det har miljörörelserna upptäckt och kräver nu att hela kommunen saneras på slaggrus. De befarar en långtgående kontaminering av grundvattnet från dessa långsmala deponier. Man hänvisar till glasbitar, plastbitar och metallbitar i slaggruset.

Borgmästaren och bonden är dock nöjda – tung trafik genom kommunen kan undvikas och lastbilarna kommer fram till fälten. Man har dock här föregått besluten som bör tas i rätt ordning och ärendet granskas av departementets styrelse.

Källa: www.leparisien.fr

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-09-28

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se