Svenska EnergiAskors logga


 

Aska och muddermassor blir byggmaterial

Genom att granulera muddermassor och aska från pappersslam har Nippon Paper koncernen och Fukuoka Construction tagit fram ett material med vilket de återställer strandlinjer och tidvattenområden.

Vanligen, när hamnar muddras används massorna till att bygga nya landområden och kajer i hamnen. Det börjar emellertid bli ont om lämpliga platser. Samtidigt, eftersom det byggts så mycket på kustlinjerna och på de grunda tidvattenområdena så har mycket av ytornas reningsförmåga och biologiska mångfald försvunnit. Dessutom har bottensediment bara ackumulerats och omvandlas sakta till jord under anaeroba förhållanden.

Användningen av materialet som strandskydd har utvärderats av Kumamoto universitetets marinbiologer. Man tänker nu vidareutveckla materialet till sandpelare för stabilisering av ytor offshore.

För Nippon Papers pressmeddelande, och texten på japanska.
.
Bilder på hur användningen av materialet kan tänkas se ut.

 

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-03-29

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se