Svenska EnergiAskors logga


 

Nytt nummer av vårt nyhetsbrev

Den 1 juni i år trädde en ny EU-förordning för farligt avfall i kraft som innebär att alla länder inom EU ska tillämpa samma regler för att klassificera farligt avfall. Läs mer om den nya förordningen och hur den kan komma att påverka påverka branschen. Läs också om den nya handläggaren på Naturvårdesverket och mycket annat med koppling till energiaskor.

 


EnergiAskors nyhetsbrev nr 4

 

Energiaskor 2015-10-20


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se